Cảnh quan giống như bức tranh, nơi bạn chơi với màu sắc và thiết kế. Đi qua những ý tưởng phong cảnh khác nhau và lựa chọn phù hợp nhất với một ngôi nhà của bạn và không gian khu vực
Cảnh quan Sơn Thuỷ: thiết kế, thi công cảnh quan xanh