Cây cảnh bonsai

Cây cảnh Bonsai là một cây hay một nhóm cây thu nhỏ được trồng trong một cái khay hay chậu, (ngày nay ta còn thấy cả cây trồng trên tảng đá). Những cây đó khiến chúng ta liên tưởng nhiều điều và cảm nhận ở nhiều góc độ khác nhau. Nó có thể là một cái cây trơ trọi, gầy guộc, thô ráp, sần sùi, hay xanh tươi mạnh mẽ. Nó có thể là một nhóm cây miêu tả cảnh rừng hay sức mạnh của một tập thể. Nó khiến ta tin rằng ta đang nhìn một phiên bản thu nhỏ của loại cây cổ thụ hiện hữu trong thiên nhiên. Cho dù ở bất kỳ sự biểu hiện nào, nó cũng cho ta nhiều cảm xúc khác nhau.

cay-canh-bonsai139

Cây cảnh Bonsai được phát sinh ở phương Đông , có thể khẳng định là ở Trung Quốc, và nay đã đi vào cuộc sống như một mỹ tục, một thú chơi thể hiện một phần tâm hồn của dân tộc Việt Nam. Ông cha ta đã gửi gắm vào cây cảnh tình cảm, ý niệm thẩm mỹ, tính chất của mình làm tăng thêm lòng yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu đất nước để tự khẳng định và hoàn thiện mình.

cay-canh-bonsai137

Là một cây cảnh đẹp để trong nhà hoặc ngoài sân, nhưng ý nghĩa sâu xa và là cái thú của người chơi là động viên con người phải sống mạnh mẽ giống như cây bonsai đã sống.

cay-canh-bonsai138