Tiểu cảnh sân vườn

Tiểu cảnh sân vườn là một mô hình đặc biệt làm cho ngôi nhà thêm sức sống, tặng tính nghệ thuật và gần gũi với thiên nhiên.

Để thiết kế, thi công và bảo dưỡng thành công một hệ thống tiểu cảnh sân vườn hoàn hảo đòi hỏi chủ nhân và cả nhà thiết kế, thi công phải phối hợp tốt với nhau và phải am hiểu 1 số nguyên tắc căn bản của thiết kế cảnh quan sân vườn như: không gian rộng hay hẹp, thổ nhưỡng, khí hậu, ánh sáng mặt trời, các loại cây phù hợp, các loại vật tư phù hợp, nguồn nước, độ ẩm…

Công ty TNHH Sân Vườn Sơn Thuỷ chúng tôi đã nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, đã thiết kế, hoàn tất nhiều công trình tiểu cảnh sân vườn có giá trị sử dụng và giá trị nghệ thuật cao tại Việt Nam.

Một số mẫu tiểu cảnh sân vườn

tieu-canh-san-vuon1 tieu-canh-san-vuon2 tieu-canh-san-vuon3 tieu-canh-san-vuon4 tieu-canh-san-vuon5 tieu-canh-san-vuon6 tieu-canh-san-vuon7 tieu-canh-san-vuon8 tieu-canh-san-vuon9 tieu-canh-san-vuon10 tieu-canh-san-vuon11 tieu-canh-san-vuon12 tieu-canh-san-vuon13 tieu-canh-san-vuon14 tieu-canh-san-vuon15 tieu-canh-san-vuon16 tieu-canh-san-vuon17 tieu-canh-san-vuon18 tieu-canh-san-vuon19 tieu-canh-san-vuon20